Choď na obsah Choď na menu
 


Orol skalný (Aquila chrysaetos)

11. 4. 2009

Rozšírenie vo svete, v Európe a na Slovensku

Má holarktický areál. Hniezdi v severnej Afrike, Európe, v Ázii a severnej Amerike. Európska populácia je sústredená na Pyrenejskom polostrove, v Škandinávii, Škótsku, Alpách, na Balkánskom, Apeninskom polostrove a v Karpatoch. U nás hniezdi na strednom, severnom a východnom Slovensku, od Strážovských vrchov na západe po Poloniny na východe.

Poznávanie v prírode

Dospelé sú hnedé so zlatožltým temenom a tylom hlavy. Mladé vtáky majú nápadné biele pole v krídlach a biely koreň chvosta. Do šatu dospelých preperujú postupne a dosiahnu ho až v 5.-6. roku. Orol skalný je našim druhým najväčším hniezdiacim dravcom. Dosahuje rozpätie krídiel až 2-2,2 m a hmotnosť 3,5-5 kg. Letovou siluetou sa trochu podobá myšiakovi lesnému. Má dlhšie a širšie krídla a užší a dlhší chvost. Na rozdiel od orla kráľovského krídla často v zápästí ohýna dozadu. Letky sú pri krúžení zreteľne viditeľné. Napriek svojej veľkosti je to dosť obratný letec.

Prostredie

Obýva stredne vysoké až vysoké pohoria s rozsiahlymi starými lesmi, nie ďaleko od otvorenej poľnohospodárskej krajiny kotlín alebo holí subalpínského stupňa.

Ťah

Vtáky našej populácie sú stále, len nedospelé jedince sa potulujú.

Rozmnožovanie

Páry sú stále po mnoho rokov. Sú verné svojmu teritóriu. Svadobné lety začínajú už koncom januára. Niekedy tokajú aj na jeseň, v októbri a novembri. Hniezdo býva buď na strome alebo na skale. Väčšinou striedavo používajú niekoľko hniezd (až 5-7), niekedy môže mať pár len jedno hniezdo. Hniezdo je mohutná stavba, najmä dlhodobo používané hniezda sú obrovské. Najčastejšie dve vajcia sú znášané koncom marca, v intervale 3-5 dní. Vajcia bývajú najčastejšie dve, interval medzi znášaním je 3-5 dní. Sedí na nich väčšinou samica, len na krátko striedavaná samcom. Inkubácia trvá 75-80 dní. Keďže samica sadá od 1. vajca, mláďatá sa liahnu postupne. U orla skalného je silno vyvinutý kainizmus, u nás v Karpatoch sa mladšie mláďa dožije vyletenie z hniezda len úplne výnimočne. Mláďa vyletuje z hniezda koncom júla alebo začiatkom augusta a je ešte niekoľko mesiacov závislé na rodičoch. Pohlavne dospievajú asi v piatich rokoch.

Potrava

Orol skalný loví v poľnohospodárskej krajine kotlín, na holiach nad hornou hranicou lesa a aj v lesoch. Živí sa stredne veľkými cicavcami (zajace, kuny, veverice, svište, potkany, ježe, drobné hlodavce, mačky, mláďatá sŕn, kamzíkov a líšok) a rôznymi vtákmi až do veľkosti myšiaka, najčastejšie holubmi. Je to veľmi zručný a silný lovec.

Početnosť, ochranársky status, ohrozenie a ochrana

Početnosť je odhadovaná na 70-90 párov. Jeho populácia sa javí ako stabilizovaná, aj keď každoročne dosahuje nízku úspešnosť hniezdenia. Orol skalný je vrcholovým predátorom, sám v podstate nemá prirodzených nepriateľov. Jeho straty spôsobujú predovšetkým antropické činitele - vyberanie hniezd, odstrely, otravy, vyrušovanie počas hniezdenia, úhyny na 22 kV elektrických stĺpoch, nárazy do rôznych stožiarov a iné. V celosvetovom meradle nie je ohrozený.

http://blog.sme.sk/blog/2109/92233/blogorolskalny.jpg

http://www.goshawk.szm.sk/slides/Orol%20skalny4.jpg